SOSU-Forum

Om Projektet


Projektets fokus er at skabe klasserum, hvor innovation er en naturlig og integreret del af elevernes hverdag.

Innovation og Sosu


Innovation indenfor Sosu-området er ikke på samme måde som på andre erhvervsuddannelser knyttet tæt til et produktionsfelt i erhvervslivet. Med dette projekt ønskes innovation indført i Sosu-klasserummet på en måde som har relevans for det arbejdsliv Sosu'erne skal kunne nytænke. Her bliver det særligt relevant at afprøve og udvikle forumteatermetoden, da metoden med sin demokratiske og dialogiske form for det første er fællesskabsdannende og engagerende og for det andet udgør en afvisning af de lette løsninger, samt en insisteren på et fokus på at begribe og lære at navigere i komplekse situationer og interaktioner. Forumteatermetoden udgør et kvalificeret bud på et didaktisk værktøj, der kan hjælpe underviseren på Sosu med at styre innovative processer i klasserummet og dermed træne Sosu-eleverne i at arbejde innovativt allerede i deres skoletid.

Kontakt Teater Nu for yderligere information eller læs mere på projektets hjemmeside


Header Sosu forum