Referencer

Her har vi udført opgaver:Akzo Nobel Salt A/S - Mariager: Ledere - Kommunikationstræning/Konflikthåndtering.
Arbejdernes Andels Boligforening. AAB – Kolding: Konflikthåndtering/Forumteater.
Autisme Center Vestsjælland: Personaleseminar. Teambuilding/teatersport.

BAR - Arbejdsmiljøsekretariatet for Social og Sundhed. Forumteater ved Fagligt træf.
BUPL- København: Tillidsmandskursus/Kommunikation og konflikthåndtering – Forumteater.
BUPL- Midtsjælland: Tillidsmandskursus/Kommunikation og konflikthåndtering – Forumteater.
Billund Kommune. PPR-teamet: Teatersport/Teambuilding.
Business-Kompagniet: Kommunikationstræning. 1:1 træning.
Blågårds Seminarium: Personaledag. "Forandringsprocesser" /Forumspil.
Blå Kors: Træf for frivillige ledere ved sommerlejre for børn og unge. Forumteater/Konflikthåndtering.
Borgerrådgiveren. Københavns Kommune: Personaledag. Kommunikationstræning/Kundekontakt - Konflikthåndtering.
Brandts Klædefabrik. – Kunsthallen/Formidlingscentret.: Optræden.
Børns Vilkår: Historiefortælling – Sorgbearbejdelse.
Byplan Lab.: Byplanmøde - Landskonference for politikere og embedsfolk i kommunerne. Forumteater om "Det svære borgermøde".

Center for Frivilligt Socialt Arbejde: Workshops: Kommunikation og træning.
Center for Sundhed og Livstil - Svendborg: Health Literacy - Den Svære samtale/Kommunikationstræning.
Center for Journalistik, SDU Forumteater for praktikant vejledere.

DIEU: Ledelses kursus – Træning i Ledelses kommunikation.
Dansk Fjernvarme: Kommunikationstræning/kundekontakt.
Dansk Fjernvarme: Ledertræning - Den svære samtale med medarbejdere - 1:1 træning.
Dansk Magister Forening-Sektorbestyrelse: Teambuilding/Teatersport.
Den Sociale Højskole/Odense. Efteruddannelsen: Kommunikation/Konflikthåndtering. Forumspil som undervisningsmetode.

FOA: Inspirationskonference. "Flere mænd i omsorgssektoren" Forumteater.
FOSS - Hillerød: Personaledag. Teambuilding/Teatersport.
Frivillig Center og Selvhjælp. Odense: Workshop - Kropssprog
Frivillig Center Vejle: Workshop - Kommunikation/kropssprog.
Frivillig Center Hørsholm: Foredrag/Kropssprog.
Frivillig Center Middelfart: Workshop/Kommunikation.
Feldballe Film & TV.: Undervisningsfilm "Ensomhedens Sprog/kommunikation" v. EGV.
+ Film i forbindelse med landskampagnen "EN AF OS." v. bl.a. Psykiatrifonden.
Fleischer Research & Consulting: Kommunikationstræning.
Frøbjerg – Orte Friskole: Personalemøde/teambuilding/teatersport.

G.J. Consult: Kommunikationstræning.

Hjerneskadeforeningen Vordingborg: Forumteater for hjerneskadede og pårørende: "Tabu og fordomme om hjerneskadede og handicappede"
Hjerneskadeforeningen Vordingborg: Forumteater for hjerneskadede og pårørende: "Udfordringer og konflikter i parforhold (nære relationer), som er ramt af hjerneskade.
Hvidovre Kommune. Stormedarbejdermøde: "Anerkendende Kultur" - Forumteater.
Herlev Kommune: Medarbejderseminar om Arbejdsmiljø og konflikthåndtering.

International Business College - IBC/Åbenrå: Personaledag. Konflikthåndtering/Forumspil.

Kerteminde Kommune - Børn, familier- og dagstilbud. Ledere. Teatersport.
Kirstinebjerg Skolen, Fredericia: Personaleseminar. Forumteater om skole-hjem samarbejdet og kommunikation.
Korsløkke Ungdomsskole: Vejledningsfronten - Kommunikation. Opsøgende gademedarbejdere – Konflikthåndtering/forumspil. Ungdommens Uddannelses Vejledning.
Københavns Sociale Døgnvagt: Personaledag. Forumteater om Børnevenlig retspleje.

Lemvigh-Müller/Odense: Ledertræning. Kommunikation og konflikthåndtering. Medarbejder workshops/Kommunikation - Forumspil.

Mindmakers Film: Lægeforeningens E-learnings program. Deltagelse som patient/borger.
Marienlund - Et socialpsykiatrisk Bo-og Støttecenter/Kolding. Forumteater for personale og brugere, i forbindelse med implementering af kommunens velfærdsstrategi - selvværdsstrategi.
Munkebo Skole Personaledag. Forumteater - Konflikthåntering.
Munkebo Svømmeklub: Foredrag / Workshop om kropssprog for klubbens instruktører.

NEFOS - Netværk for Selvmordsramte: Kommunikationstræning. Konflikthåndtering.
NELTON – Opholdssted for unge. Brovst.: Personaledag. Konflikthåndtering/Forumspil
Nicaragua – Brigaden: Workshop: Forumteater, Teatersport

Odense Kommune: Webteamet – Teambuilding/Teatersport
Offerrådgivningen i Danmark: Konference. Konflikthåndtering/Forumteater.
Orion - socialpsykiatrisk botilbud: Personaledag om skjult magt. Workshop/forumspil.
Odense Universitet Hospital - OUH: – Psykiatrisk afd.: Personale seminar. Kommunikationstræning.
Odense Universitets Hospital - OUH: Patientsimulering ved lægeeksamen.
Odense Universitets Hospital - OUH: Kommunikationstræning ved lægestudiet.

Parkskolen. Kolding: Personalemøde om konflikthåndtering. Forumteater
Pharmakon: Kommunikationstræning/Kundekontakt.
Psykiatrien Region Sjælland: Kommunikationstræning.
Psykiatrien Region Sjælland: Deltagelse i film i Projektet: "Hvordan kan mennesker over 60 år, der har mistet til selvmord, få den støtte de har behov for" Se mere om projektet på http://www.regionsjaelland.dk/efterladte

Risinge Ungdomsskole: Ungdomsakademiet/Stifinder. Kommunikation. Kropssprog. Teambuilding
Rotary - Hunderup: Historiefortælling. Foredrag om kropssprog.
Ryslinge Højskole: Teaterworkshops. Teambuilding. Teatersport.

Sea Health - Søfartens Arbejdsmiljøråd Forumteater om "kundekonflikter ombord på færger". MSSM konference 2017.
Skanderborg Erhvervsudvikling: "Den positive spiral" Forumteater/workshop
Socialstyrelsen: Den svære samtale med den, måske selvmordstruede mand. Kommunikationstræning.
SOSU – Skills: Regionsmesterskab, Danmarksmesterskab. Casespil som patient og borger.
SOSU Fyn - Odense City. Efter- og Videreuddannelsen: Workshop "Forumspil som didaktisk redskab."
SOSU Fyn - Middelfart: Forumkonsulent - Forumspil. Projekt Forumteater som undervisningsmetode. Udvikling af undervisningsmetoder og materialer. Uddannelses forløb for underviserne.
SOSU Fyn - Svendborg: Workshop: Kommunikationstræning med temaet: "Det svære møde og samtale med borgerne."
SOSU Nord - Aalborg: Projekt SOSU-Forum. Forumkonsulent – Forumspil. Udvikling af undervisningsmetoder og materiale. Uddannelses forløb for underviserne.
SOSU – Skive/STV.: Projekt SOSU-Forum. Forumkonsulent – Forumspil. Udvikling af undervisningsmetoder og materiale. Uddannelses forløb for underviserne.
SOSU – Herning: Personaledag. Workshop/Forumteater.
SOSU – Herning: Projekt SOSU-Forum. Forumkonsulent – Forumspil. Udvikling af undervisningsmetoder og materiale. Uddannelses forløb for underviserne.
Sundhedscenter Vest - Ringkøbing/Skjern Kommune: Forumteater/træning af den svære samtale for nøglepersoner for børn i misbrugsfamilier.
Sønderborg Kommune - Sundhedscenter/Hjerneskadekoordinator: Forumteater for hjerneskadede og pårørende - Om de udfordringer og konflikter, som kan opstå i livet sammen.

Teologisk Pædagogisk Center. Løgum Kloster: Kommunikationstræning/Den svære samtale.
TDC/Mobil: Personaledag for salgs- og supportmedarbejdere. Teambuilding/teatersport.

University College of Lillebælt – UCL. Odense - Læreruddannelsen: Workshop: “Læreren som leder/Ledelse som personlig fremtoning".
University College of Lillebælt – UCL. Vejle - Socialrådgiveruddannelsen: Workshop: Forumteater og kommunikationstræning. Tema: "Den svære samtale".
University College Syd - UCSyd: Workshop: Forumspil som didaktisk redskab.
Ungdommens Uddannelses Vejledning - UUV. Odense: Kommunikation, Kropssprog.

Vejle Kommune - Seniorservice: Personaledag. Kommunikation/konflikthåndtering. Forumteater.
Vision & Praksis: Dansk Magisterforening Sektorbestyrelse – Teambuilding.
Vollsmose Torv: Juleoptræden.
Vordingborg Læreruddannelse - Professionshøjskolen ABSALON:
Teater Nu deltog i alumne arrangement med forumteaterscener over udfordringer og konflikter i forældresamarbejdet og den kommunikation, som kan udspille sig i sådanne situationer hvor mødet går i hårdknude.

Øster Hornum Borger- og Håndværkerforening: Beboerseminar om landsbyfællesskab. Workshop/forumspil.

Ålborg Sygehus. Psykiatrisk afd.: Efteruddannelsen. Kommunikationstræning.